DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Socialno varstvene storitve

Socialna služba

Delo socialne službe za dislocirano enoto v Loškem Potoku opravlja socialna delavka Doma starejših občanov Grosuplje. Za stanovalce in njihove svojce je enkrat tedensko dosegljiva tudi v prostorih dislocirane enote.

Socialna služba opravlja svoje dejavnost že pred sprejemom v dom, ko v prvih kontaktih s prosilci in njihovimi svojci le-te seznanja z informacijami za sprejem. Bodoče stanovalce in in njihove svojce pripravi na prihod v dom, daje ta čim prijetnejši in da je prilagoditev čim lažja. Socialna delavka tudi rešuje konflikte in pritožbe stanovalcev, ter obravnava želje stanovalcev in jih posreduje drugim službam.

 

Zdravstvena služba

Vsebina dela zdravstveno-negovalne službe je zdravstvena nega in oskrba stanovalcev v preventivnem in kurativnem pomenu. Delo službe se načrtuje v sodelovanju z zdravnikom splošne medicine. Poleg zdravnice splošne medicine za zdravstveno stanje stanovalcev skrbi tudi specialist fizikalne medicine in zdravnica specialistka psihiatrije.

Za izvajanje vsebine dela zdravstveno-negovalne službe skrbi tim: višja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar. Delo službe poteka štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu.

Delo naše službe temelji na celovitem holicističnem pristopu do stanovalcev, ki zagotavlja skrb za fiziološke, psihične, razvojne, socialne in kulturne potrebe stanovalca. Stanovalec je spoštovan in obravnavan kot samostojna osebnost s specifičnimi potrebami. S svojim delom si člani zdravstveno-negovalne službe prizadevamo omogočiti stanovalcem čim lepše in zdravo življenje ter jim olajšati zdravstvene težave.

V okviru zdravstvene službe deluje tudi fizioterapija. Namen fizioterapije v domu je skrb za ohranjanje, izboljšanje in obnavljanje čim bolj samostojnega in kakovostnega življenja. Program fizioterapije se razlikuje glede na različne bolezni in poškodbe. Izvaja jo fizioterapevt po naročilu lečečega zdravnika ali specialista-fiziatra. Fizioterapija poteka v prostoru fizioterapije in na oddelkih doma. Metode fizioterapije imajo cilj, čim prej aktivirati stanovalca doma, nanj tudi vzgojno delovati, saj telesna aktivnost vpliva na počutje in splošno zdravstveno stanje. Pri svojem delu se poslužujemo naslednjih metod:
  • kinezioterapija (vse vrste gibanja)
  • elektroterapija (elektroterapija in protibolečinska terapija)
  • termoterapija (toplotne obloge in krioterapija)
  • kardiorespiratorna terapija (dihalne vaje, vibracijska masaža,...)

 

Služba prehrane

Služba prehrane skrbi za pripravo varovalne in dietne prehrane za stanovalce ob upoštevanju zdravstvenega stanja vsakega posameznika. Ob pripravi obrokov za stanovalce poskrbimo tudi za zunanje uporabnike, ki jim kosila dostavljamo na dom. Oskrbovancem postrežemo obroke v jedilnici, tistim, ki jim zdravstveno stanje to ne dopušča, postrežemo v njihovih sobah. Glede na zdravstveno stanje posameznika pripravljamo tudi ustrezne diete: sladkorna, želodčna, žolčna in drugo.

 

Delovna terapija

Namen delovne terapije je aktiviranje čim večjega števila stanovalcev z različnimi terapevtsko vodenimi aktivnostmi, katerih cilj je kvalitetnejše in samostojnejše življenje. Aktivnosti se izvajajo individualno in skupinsko. Izhajajo iz potreb posameznika, želja in sposobnosti.
V domu izvajamo:
 • gibalne aktivnosti
 • dnevne aktivnosti
 • prostočasne aktivnosti
 • knjižnica
 • socializacijske aktivnosti
 • aplikacija pripomočkov in adaptacija okolja
 • dejavnosti, za katere obstaja interes in možnost organiziranja

V okviru pristojnosti delovne terapije se izvajajo tudi dodatne dejavnosti.

 

Verski obredi
Izvajanje verskih obredov je v pristojnosti župnije Loški Potok. Duhovnik izvaja verske obrede v večnamenskem prostoru doma.

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika