DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Cenik

Cene storitve institucionalnega varstva starejših za storitve socialne oskrbe v trajanju 24 ur dnevno, od 01.10.2017 dalje znašajo:

1. OSKRBNI DAN V DVOPOSTELJNI SOBI

oskrba I

18,79 eur/dan

oskrba II 23,59 eur/dan
oskrba III.A 28,39  eur/dan
oskrba III.B 32,56 eur/dan
oskrba IV

30,70  eur/dan


2. DOPLAČILO ZA NADSTANDARD

doplačilo za enoposteljno sobo 1,88 eur/dan
doplačilo za balkon v enoposteljni sobi 0,56 eur/dan
doplačilo za balkon v dvoposteljni sobi 0,28 eur/dan
doplačilo za lastni WC v enoposteljni sobi 0,56 eur/dan
doplačilo za lastni WC v dvoposteljni sobi

0,28 eur/dan

 

3. OSTALE STORITVE

dostava obroka na oddelek 1,20 eur/obrok

rezervacija

bremenitev odhoda

15,95 eur/dan

26,59 eur/dan

doplačilo za sladkorno dieto 1,20 eur/dan
doplačilo za ostale diete 0,50 eur/dan


Cene so izračunane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen soc.var.storitev (UL.87/06, 127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009, in 6/2012) in potrjene na 2. seji Sveta zavoda, dne 26.09.2017.

V skladu z 11.členom Pravilnika o metodologiji ... se za čas, ko so uporabniki odsotni, cena oskrbe zniža za stroške živil, če so odsotnost najavili najmanj dva dni prej, od prvega dneva odsotnosti, če pa odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje.

Po 6.tč.1.odst.42.čl.ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika