DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Kaj vam nudimo

 

Socialna služba

Socialna služba opravlja svojo dejavnost že pred sprejemom v Dom, ko v prvih kontaktih s prosilci in njihovimi svojci le-te seznanja z informacijami za sprejem. Bodoče stanovalce in njihove svojce pripravi na prihod v dom, da je ta čim prijetnejši in da je prilagoditav čim lažja. Socialna delavka tudi rešuje konflikte in pritožbe stanovalcev ter obravnava želje stanovalcev in jih posreduje drugim službam.

Zdravstvena služba

Vsebina dela zdravstveno-negovalne službe je zdravstvena nega in oskrba stanovalcev v preventivnem in kurativnem pomenu. Delo službe se načrtuje v sodelovanju z zdravnico splošne medicine. Poleg zdravnice splošne medicine za zdravstveno stanje stanovalcev skrbi tudi specialist fizikalne medicine in zdravnica specialistka psihiatrije.

Za izvajanje vsebine dela zdravstveno-negovalne službe skrbi tim: diplomirana medicinska sestra, višja medicinska sestra, zdravstveni tehnik, bolničar. Delo službe poteka štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu.

Delo naše službe temelji na celovitem holicističnem pristopu do stanovalcev, ki zagotavlja skrb za fiziološke, psihične, razvojne, socialne in kulturne potrebe stanovalca. Stanovalec je spoštovan in obravnavan kot samostojna osebnost s specifičnimi potrebami. S svojim delom si člani zdravstveno-negovalne službe prizadevamo omogočiti stanovalcem čim lepše in zdravo življenje ter jim olajšati zdravstvene težave.

V okviru zdravstvene službe deluje tudi fizioterapija. Namen fizioterapije v domu je skrb za ohranjanje, izboljšanje in obnavljanje čim bolj samostojnega in kakovostnega življenja. Program fizioterapije se razlikuje glede na različne bolezni in poškodbe. Izvaja jo fizioterapevt po naročilu lečečega zdrvnika ali specialista-fiziatra. Fizioterapija poteka v prostoru fizioterapije in na oddelkih doma. Metode fizioterapije imajo cilj, čimprej aktivirati stanovalca doma, nanj tudi vzgojno delovati, saj telesna aktivnost vpliva na počutje in splošno zdravstveno stanje. Pri svojem delu se poslužujemo naslednjih metod:

 • kinezioterapija (vse vrste gibanja)
 • elektroterapija (elektroterapija in protibolečinska terapija)
 • termoterapija (toplotne obloge in krioterapija)
 • kardiorespiratorna terapija (dihalne vaje, vibracijska masaža,...)

Služba prehrane

Služba prehrane skrbi za pripravo varovalne in dietne prehrane za stanovalce ob upoštevanju zdravstvenega stanja vsakega posameznika. Ob pripravi obrokov za stanovalce poskrbimo tudi za zunanje uporabnike, ki jim kosila dostavljamo na dom. Oskrbovancem postrežemo obroke v jedilnici, tistim, ki jim zdravstveno stanje to ne dopušča, pa postrežemo v njihovih sobah. Glede na zdravstveno stanje posameznika pripravljamo tudi ustrezne diete: sladkorna, želodčna, žolčna in drugo.

Delovna terapija

Namen delovne terapije je aktiviranje čim večjega števila stanovalcev z različnimi terapevtsko vodenimi aktivnostmi, katerih cilj je kvalitetnejše in samostojnejše življenje. Aktivnosti se izvajajo individualno in skupinsko. Izhajajo iz potreb posameznika, želja in sposobnosti.
V domu izvajamo:

 • gibalne aktivnosti,
 • dnevne aktivnosti,
 • prostočasne aktivnosti,
 • knjižnica,
 • socializacijske aktivnosti,
 • aplikacija pripomočkov in adaptacija okolja,
 • dejavnosti, za katere obstaja interes in možnost organiziranja.

V okviru pristojnosti delovne terapije se izvajajo tudi dodatne dejavnosti.

Skupine za samopomoč
Delo skupin za samopomoč temelji na spoznanju, da so zelo primerno zdravilo za medčloveško problematiko starejših ljudi. Obvladujejo velik del njihove človeške stiske, obenem pa lahko postanejo most, po katerem stari ljudje svoje dragocene izkušnje posredujejo mlajši generaciji. Uspešno se spopadajo s problematiko osamljenosti in socialne izolacije. V majhnih prijateljskih skupinah se redno tedensko srečujejo voditeljice in osem do deset članov. Redna srečanja, pogovori in druženja vse člane tesno povezuje v skoraj prave družine. Člani skupine čutijo pripadnost svoji skupini, med seboj so bolj povezani tudi, ko se ne družijo v skupini. Voditeljice predhodno pripravijo temo pogovora. Pogovori v skupinah se pogosto nanašajo na dogodke v preteklosti.

Verski obredi
Izvajanje verskih obredov je v pristojnosti župnije Grosuplje. Duhovnik izvaja verske obrede po čajnih kuhinjah oddelkov in po sobah vsak petek popoldne. Vsak prvi petek v mesecu pa je bogoslužje (Sv. Maša) v jedilnici doma. Sv. Maša je tudi na Božič (25.decembra) in na Velikonočno nedeljo. Pred velikimi prazniki je še posebna možnost spovedi, ki se vrši po sobah. Na željo stanovalcev ali svojcev se pokliče duhovnik ob vsakem času.

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika