DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Cenik

Cenik za dejavnost pomoči družini na domu za enoto Grosuplje

Občina Grosuplje:

Storitev cena brez DDV
Storitev pomoči družini na domu 16,92 EUR/efektivno uro
- subvencija občine 60% 10,15 EUR/efektivno uro
- cena za uporabnika storitve 40% 6,77 EUR/efektivno uro

 

Občina Ivančna Gorica:

Storitev cena brez DDV
Storitev pomoči družini na domu 19,78 EUR/efektivno uro
- subvencija občine 64,61% 12,78 EUR/efektivno uro
- cena za uporabnika storitve 25,28% 7,00 EUR/efektivno uro

 

Cene so izračunane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen soc.var.storitev. Potrjene pa so s sklepom pristojene občine o soglasju k višini cene pomoči družini na domu.Storitev se izvaja na osnovi pogodbe o izvajanju in financiranju pomoči družini na domu v občini za leto 2018.

Občina Grosuplje je izdala sklep 15.2.2012 številka 122-08/11.

Po 6.tč.1.odst.42.čl.ZDDV so socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je nepsredno povezan z njimi, oproščene plačila DDV.

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika