DSO Grosuplje
Enota GrosupljeEnota Loški Potok
DSO Grosuplje Pošlji e-pošto DSO Grosuplje - zemljevid strani Tiskaj

Opis storitve

Postopek in dokumentacija za sprejem v dnevno varstvo je enaka postopku za sprejem v Dom (prošnja za sprejem v institucionalno varstvo s prilogami).

Dnevno varstvo je na voljo uporabniku vsak dan (razen sobote, nedelje in praznika) od 7. do 17 . ure. Minimalna prisotnost uporabnika je 4 ure. Udeležencem dnevnega varstva po predhodnem dogovoru organiziramo prevoz v dnevno varstvo in nazaj do razdalje 5 km.

V primeru bolezni starostnik ne prihaja v dnevno varstvo.

 

STORITVE, KI JIH IZVAJAMO V DNEVNEM VARSTVU SO:

1. Storitve socialne oskrbe
Zaradi različnega obsega pomoči, ki jo potrebujejo, razvrščamo uporabnike v več vrst oskrbe.

Oskrba I.
V oskrbo I. sodijo uporabniki, ki zaradi starosti in drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobni za popolno samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne pomoči;

 • varstvo
 • prehrana (zajtrk, kosilo)
 • nadzor izvajanja osebne higiene
 • uporaba skupnih prostorov in naprav za stanovalce (čajne kuhinje, jedilnice, dvigalo, prostori fizioterapije in delovne terapije ...)
 • kulturno življenje, rekreacija in dnevne aktivnosti
 • socialno obravnavo
 • postrežba hrane v domski jedilnici

Oskrba II.
V oskrbo II. sodijo uporabniki z zmernimi starostnimi in drugimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči. Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so delno pomični, z delno inkontinenco ali imajo zgodnjo stopnjo demence. Uporabnikom zagotavljamo poleg storitev iz oskrbe I. naslednji obseg oskrbe:

 • pomoč pri osebni higieni
 • prinašanje hrane v oddelčno jedilnico
 • pomoč pri obiskovanju: frizerja, pedikerja, verskih obredov, delovne terapije, kulturnih in družabnih prireditev v Domu
 • pomoč pri kopanju in striženju nohtov do 2x mesečno
 • pomoč pri britju
 • pomoč pri menjavi osebnega perila in oblačil
 • pomoč pri obuvanju in sezuvanju
 • pomoč pri uporabi inkontinenčnih pripomočkov

Oskrba III. A
V oskrbo III.A sodijo uporabniki z najzahtevnejšimi starostnimi in drugimi težavami, ki potrebujejo več pomoči. Storitve se praviloma nanašajo na stanovalce, ki so delno pomični ali nepomični in so zaradi fizičnih ali psihičnih težav v celoti odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti.
Uporabnikom oskrbe III.A zagotavljamo poleg oskrbe II., naslednji obseg oskrbe:

 •  vzdrževanje telesne higiene
 •  oblačenje in slačenje
 •  obuvanje in sezuvanje
 •  posedanje in transfer z invalidskega vozička
 •  menjava inkontinentnih pripomočkov
 •  nadzorovano uživanje hrane, hranjenje
 •  kopanje

2. Storitve zdravstvene nege
V okviru dnevnega varstva zagotavljamo tudi storitve zdravstvene nege:

 •  manjše preveze in aplikacija manjših obkladkov
 •  priprava razdeljevanje in aplikacija zdravil
 •  opazovanje zdravstvenega stanja
 •  aplikacija svečk, s.c. ali i. m. injekcije
 •  vlažilna inhalacija
 •  merjenje vitalnih funkcij
 •  odvzem materiala za laboratorijske preiskave ( napotnica osebnega zdravnika)
 •  kontrola odvajanja, aplikacija odvajal in opazovanje izločkov
 •  aplikacija klizme

Uporabnikom dnevnega varstva storitve zagotavljamo skladno s stopnjo zahtevnosti in standardi.
Storitve izvajata zdravstveni tehnik in višja/diplomirana medicinska sestra.

3. Ostale storitve

 • varstvo in animacija
 • počitek
 • sprehodi
 • kulturne in družabne prireditve
 • ustvarjalne delavnice
 • možnost koriščenja frizerskih in pedikerskih uslug, kot veljajo za stanovalce Doma
 • po potrebi se koristnikom dnevnega varstva omogoči uporabo dodatnih storitev (kopanje, britje...) v Domu po veljavnem ceniku

 

 

 

Dom starejših občanov Grosuplje

Ob Grosupeljščici 28,
1290 Grosuplje

tel.: 01/7810-700
faks: 01/7810-720
e-pošta: grosuplje@ssz-slo.si
 
Copyright © 2009 Dom starejših občanov Grosuplje, vse pravice pridržane. Podoba in izdelava: NET Informatika